CONVOQUEM UNA BECA PER A REALITZAR UN MANUAL D’ESTIL SOBRE TRACTAMENT DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I LLENGUATGE NO SEXISTA EN ELS MMCC

La Unió de Periodistes Valencians i l’Ajuntament de Castelló anuncien la convocatòria d’una beca per a la redacció d’un manual d’estil per al tractament en els mitjans de comunicació de la violència masclista i el llenguatge no sexista.

La Unió de Periodistes va redactar fa 16 anys el Manual Notícies amb llaç blanc, en el qual es donaven pautes sobre com abordar la violència masclista als mitjans de comunicació. D’aleshores ençà, però, moltes coses han canviat, tant des del punt de vista de la consciència social com des del punt de vista del llenguatge. Des de la Unió de Periodistes considerem, doncs, que és un bon moment per redactar un nou Manual per al tractament de la violència masclista i el llenguatge inclusiu als mitjans de comunicació.

L’objectiu és facilitar a tots i totes els professionals de la comunicació un manual per abordar la violència masclista com un fenomen de caràcter social, que té les seues arrels en una realitat social que continua sent desigual. Igualment, vol proporcionar les línies mestres per fer un tractament informatiu adequat i responsable de les dones víctimes de la violència masclista. Per últim, el manual ha de facilitar les eines bàsiques per fer ús d’un llenguatge inclusiu.
Aquesta iniciativa, a més, s’emmarca dins del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista (línia estratègica 4, punt 6).

TERMINIS
Els interessats/des heu d’enviar al correu de la Unió el currículum actualitzat i una breu proposta de l’enfocament que donaríeu a aquest manual. Dita proposta ha d’estar redactada en valencià i ha de tenir una extensió de dos fulls com a màxim, en pdf, en lletra Arial, cos 12 i interlineat senzill. L’adreça a la qual heu de remetre tots dos documents és administracio@unioperiodistes.org.

El termini de presentació de propostes finalitza el 10 de juny i el nom de la persona guanyadora es farà públic el 25 de juny. La persona becada haurà de lliurar el seu treball a la Unió de Periodistes l’1 d’octubre de 2018. La presentació pública del manual tindrà lloc a Castelló en el context de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional de Lluita Contra la Violència Masclista.
A més, en cas de considerar-ho convenient, la Unió de Periodistes i l’Ajuntament de Castelló sol·licitaran a la persona becada impartir un curs per difondre el contingut del manual.

REQUISITS
Pot optar a la beca qualsevol llicenciat en Periodisme o Comunicació Audiovisual, qualsevol periodista amb el carnet FAPE o el carnet de la Unió de Periodistes Valencians, i estudiants d’últim curs dels Graus de Periodisme o Comunicació Audiovisual de qualsevol nacionalitat.

Es valorarà especialment disposar d’estudis, coneixement i experiència en matèria de gènere i igualtat.
El manual haurà de lliurar-se en el temps i la forma determinats en aquest document. Cal que tinga un redactat entenedor, clar i concís i que incloga exemples de bones i males pràctiques. El límit màxim de paraules és de 20.000.
En cas que la proposta lliurada no responga a aquests criteris, la Unió de Periodistes es reserva el dret de revocar la beca.

QUANTIA
Aquesta beca és de 2.400 euros

PAGAMENT DE LA BECA
El pagament al o la beneficiari/a de la beca s’efectuarà per mitjà de transferència bancària en el moment en què el manual estiga imprés i en disposició de ser presentat públicament. Aquesta quantitat satisfarà completament els drets d’autor del becat o becada.

BASES COMPLETES

Contacta amb nosaltres

Gràcies per contactar. Et contestarem tan prompte ens siga posible.

Not readable? Change text. captcha txt