Des de la UPV volem facilitar-li tota la informació respecte dels tractaments i usos previstos que realitzem d’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els canvis derivats del Reglament General de Protecció de Dades permetran a l’interessat/da un major control sobre les seues dades personals, i és el nostre compromís informar-lo i facilitar-li i els mitjans.

Des de la UPV intentem ser especialment gelosos amb la informació que posa al nostre coneixement i ens esforcem per assegurar que la mateixa siga adequada, pertinent i no excessiva en relació amb les nostres activitats.

A continuació, adjuntem una taula informativa amb el detall del tractament de informació que realitzem en la UVP, esperem que li siga útil.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A LA UPV


Responsable:

Unió de Periodistes Valencians
Plaça Forn de Sant Nicolau, 6 baix esquerra VALÈNCIA
96 392 09 68
administracio@unioperiodistes.org
www.unioperiodistes.org

Finalitats:

Atenció de consultes dels interessats/des:

 • Atendre les consultes dels usuaris/es que es posen en contacte amb nosaltres a través dels apartats de Contacte o Formularis habilitats.

Col·laboració amb els associats/des i Pre associat/da:

 •  Ajudar a la tramitació de la sol·licitud com a membre de l’associació
 • Gestionar la targeta que t’acredita com a membre d’aquesta.
 • Emissió, gestió i cobrament de rebuts derivats de la condició d’associat.

Gestió administrativa UPV:

 • Tramitació d’altes i baixes d’associats/des.
 • Emissió, gestió i cobrament de rebuts derivats de la renovació de la condició de membre i d’altres serveis addicionals que es puguen prestar.
 • Actualització de dades dels associats/des
 • Gestió d’impagaments de les quotes d’associats/des.
 • Elaboració i enviament als associats/des de circulars informatives relatives a les activitats d’UPV.

Comunicacions promocionals comercials per qualsevol mitjà:

 • Enviament de notícies relacionades amb l’activitat d’UPV o entitats relacionades directament amb nosaltres.

Imatges:

 • Les imatges (fotografies i / o vídeos) preses durant els distints esdeveniments organitzats per UPV podran ser utilitzades per a la seua difusió a través de publicacions, material publicitari, pàgines webs, xarxes socials, etc.

Legitimació i conservació:

 • La base per al tractament de les dades relatives a les consultes del web és el consentiment que ens atorga marcant la casella d’acceptació.
 • En cas de no facilitar les dades necessàries per a aquestes finalitats no serà possible prestar els nostres serveis. Les dades es conservaran mentre es mantinga la relació i no se sol·licite la seua supressió, i en qualsevol cas, en compliment de terminis legals de prescripció que li siguen aplicables.
 • En el cas de comunicacions promocionals i comercials i les imatges de competicions, la base per a la legitimació d’aquests tractaments es troba en els nostres propis estatuts com a associació i en l’interés legítim en promocionar les activitats d’UPV entre els nostres associats/des.
 • En cas de no facilitar les dades necessàries per a les finalitats principals del tractament, no serà possible gestionar la seua condició d’associat/da.
 • Conservació de la informació:
  • Les dades es conservaran mentre es trobe en vigor en la seua condició d’associat/da.
  • En cas de baixa, les dades es conservaran durant els terminis legals que li siguen d’aplicació. El carnet d’Associat/a serà retornat a UPV, conservant FAPE el numere de registre. En el moment en què es *reinscriba com a Associat/a se reintegrarà La targeta i el numere assignat.
  • Les dades mínimes relatives a la seua condició d’associat/da que es conservaran són: nom, cognoms, DNI, titulació requerida, fotos, breu currículum professional.

Destinataris de cessions:

 • No es tenen previstes cessions de les dades demanades a través dels formularis del web llevat que expressament s’indique, si escau, en el text informatiu corresponent.
Drets dels interessats/des

Accés:

 • Podrà consultar les seues dades personals incloses en les bases de dades o fitxers d’UPV.

Rectificació:

 • Pot sol·licitar la modificació de les seues dades personals quan ho desitge, o sempre que no siguen exactes.

Supressió:

 • Podrà sol·licitar l’eliminació o supressió de les seues dades personals

Oposició:

 • Podrà sol·licitar que no tractem les seues dades per a fins concretes sempre que les circumstàncies ho permeten.

Limitació:

 • Pot sol·licitar la limitació al tractament de les seues dades en els següents casos:
  • Pot sol·licitar la suspensió del tractament de les seues dades:
  • Quan impugne l’exactitud de les seues dades personals, durant un termini que permeta a la UPV la seua verificació.
  • Quan s’haja oposat al tractament de les seues dades personals que la UPV realitza segons l’interés legítim o missió d’interés públic, mentre verifiquem si aquests motius prevalen sobre els seus.
 • Sol·licitar al responsable la conservació les seues dades:
  • Quan el tractament siga il·lícit i s’haja oposat a la supressió de les seues dades i en el seu lloc sol·licita la limitació del seu ús.
  • Quan la UPV ja no necessite les dades personals per a les finalitats del tractament, però vosté les necessite per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat:

 • Mitjançant aquest dret podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens haja facilitat i aquelles que s’han obtingut de la seua relació amb UPV.
 • També podrà sol·licitar que siguen transmesos a una altra entitat directament.

Podrà fer-nos arribar qualsevoll inquietud o suggeriment respecte del tractament de les seues dades personals a la direcció:

Unió de Periodistes Valencians
Plaça Forn de Sant Nicolau, 6 baix esquerra VALÈNCIA
96 392 09 68
administracio@unioperiodistes.org
www.unioperiodistes.org

Contacta amb nosaltres

Gràcies per contactar. Et contestarem tan prompte ens siga posible.

Not readable? Change text. captcha txt