(p)

Skip to Content

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l’anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació ací.

×

Convoquem la IV edició de la Beca Emili Gisbert

23.01.2018

La Unió de Periodistes Valencians convoca la IV beca d’investigació periodística Emili Gisbert.

Objectiu: crear una guia per a periodistes i fotoperiodistes freelance que explique els drets i els deures dels professionals en aquesta situació laboral.

Proposta 2018:

La Unió de Periodistes Valencians convoca la quarta edició de la beca Emili Gisbert amb l’objectiu de crear una guia per a periodistes i fotoperiodistes freelance. Segons el darrer informe de la Unió de Periodistes sobre la situació del sector periodístic, el nombre de professionals autònoms a la Comunitat Valenciana ha augmentat un 31% des de l’inici de la crisi en 2008. Aquest percentatge supera considerablement la mitjana de l’Estat que es situa en un 25%.

El primer efecte d’aquesta autonomització forçosa és la indefensió legal, en no poder-se acollir el professional al conveni del treballador de l’empresa. Amb molt poca freqüència es signen contractes de col·laboració amb les empreses per a les quals s’ofereixen els serveis i les tarifes són cada vegada més baixes.

Saber calcular les despeses que un autònom ha d’afrontar és fonamental per a poder calcular les tarifes que permeten ser sostenible. També resulta essencial conéixer bé els epígrafs en els quals cal donar-se d’alta en Hisenda segons la tasca que es realitzarà, l’IVA o l’IRPF que s’haurà de tenir en compte a l’hora d’emetre una factura o els dies d’atur que corresponen en cada cas. De la mateixa manera, els drets i deures del treballador, els drets d’autor o de propietat intel·lectual, entre d’altres, són conceptes que cal tenir en compte per a exercir el treball d’una manera digna i, així, evitar els abusos per part d’empreses i clients.

La necessitat de la guia prové també del fet que la figura de l’autònom no només està lligada a treballadors externs, sinó que també és una opció estesa entre els professionals que realitzen projectes en paral·lel a l’empresa on treballen de forma habitual.

A més d’informar els i les professionals dels drets i les obligacions a l’hora de començar una relació laboral amb una empresa o mitjà, la guia també haurà d’elaborar un model de col·laboració que garantisca uns drets bàsics al treballador. Aquest model de contracte servirà per a negociar unes condicions amb les quals estiguen d’acord tant el client com el proveïdor.

Es tracta, doncs, d’un document molt complet que haurà d’aprofundir en tots aquells epígrafs d’interés per als periodistes i fotoperiodistes freelance, des de posar en coneixement els tràmits i obligacions amb Hisenda fins a saber quan convé donar-se d’alta com a autònom, quin és el límit que es pot facturar sense ser autònom o quins són els drets laborals del sector. També s’hauran de tractar altres temes col·laterals, com quan es pot facturar sense IVA, l’impost d’activitats econòmiques, assegurances mèdiques, contracte TRADE, renda…

Finalment, la guia ha de servir també com a llibre d’estil per a aquells professionals que, en treballar per compte d’altre, no en disposen de cap. En aquest apartat, s’inclourà una guia per a l’ús d’imatges obtingudes a Internet i a les xarxes socials, entre altres aspectes.

1.- Els requisits per a optar a la beca Emili Gisbert: 

  • Estar associat/da a la Unió de Periodistes Valencians i tindre al dia el pagament de les quotes.
  • La persona triada haurà de tindre disponibilitat per al projecte durant dos mesos.
  • Es valorarà estar a l’atur o tindre un salari per davall del mínim interprofessional.
  • Es valorarà l’acreditació de l’experiència com a autònom/a.

2.- Els/les interessats/des a presentar-se a la convocatòria hauran d’enviar, fins al 19 de febrer de 2018 a administracio@unioperiodistes.org la següent documentació:

  • Nom i cognoms.
  • Curriculum vitae.
  • Document que acredite estar aturat/da o que mostre que el/la candidat/a cobra un sou inferior al mínim interprofessional.
  • Document que acredite experiència com a autònom/a
  • Projecte redactat en valencià i de tres fulls com a màxim, en pdf. El document ha de contindre les línies del treball que es seguiran i la metodologia.

3.- Jurat: la Comissió Executiva valorarà i estudiarà tots els candidats/des dels quals n’escollirà un/a. La resta de candidats/es que es presenten a la beca Emili Gisbert passaran a formar part d’una borsa de becaris/es. En cas la persona triada trobara ocupació, s’adjudicaria la beca per ordre de llista en la borsa de becaris/es.

4.- Metodologia per a desenvolupar el treball objecte de la beca: el/la candidat/a triat/da treballarà sobre uns aspectes laborals, legals i comptables que ha estimat convenients la Unió de Periodistes Valencians per a crear aquesta Guia.

5.- Termini per a lliurar el treball final: dos mesos a partir de la concessió de la beca.

6.- Quantia de la beca: 3.000 euros per a una beca.

7.- La presentació a la convocatòria de la beca Emili Gisbert suposa l’acceptació total d’aquestes bases.