(p)

Skip to Content

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l’anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació ací.

×

La Unió de Periodistes adverteix que el Llibre d’Estil de la CVMC deixa la porta oberta a la inclusió de publicitat en els informatius

24.07.2017

La Unió de Periodistes Valencians ha enviat les seues al·legacions a la proposta de Llibre d’Estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) fent especial incidència en els apartats referits als drets dels professionals, l’aparició de publicitat en els informatius, les fonts d’informació, la gravació d’imatges, el tractament informatiu de la ciència i pseudociència i la utilització de llenguatge no sexista.

La CVMC va publicar el passat 10 de juliol el Llibre d’Estil que guiarà el treball dels i les professionals de les futures ràdio i televisió públiques valencianes. La Corporació va donar un termini de 15 dies perquè qualsevol organització de la societat civil i les institucions públiques i privades feren les al·legacions que consideraren oportunes. Amb eixe objectiu, la Unió de Periodistes Valencians ha estudiat aquest manual i ha detectat alguns apartats on caldria fer modificacions i noves aportacions que ja s’han proposat formalment a l’ens.

Entre les recomanacions que fa el Llibre d’Estil, una de les quals més ha preocupat l’associació majoritària de professionals de la informació en el nostre territori, és la referida a les matèries de publicitat restringida i els patrocinis d’espais i continguts específics. D’una banda, la Unió de Periodistes Valencians proposa que la normativa específica per als períodes electorals sí que estiga regulada al llibre d’estil, tal com ho fan altres ens públics, i no deixar-ho només com a decisió del Consell Rector. Pel que fa al patrocini d’espais i continguts específics en els informatius, la Unió de Periodistes proposa fer prevaldre la norma de no acceptar patrocinis en els informatius i eliminar del Llibre d’Estil la part del redactat on actualment es deixa la porta oberta a la inserció de patrocinis en espais específics com l’oratge i la possibilitat d’emetre continguts documentals o d’entreteniment creats per les marques (Branded Content).

L’associació també s’ha fixat en els Principis Fonamentals del manual on proposa afegir un subapartat que parle de l’abast d’aquests principis per tal que aquestes normes d’estil siguen d’aplicació a tots i totes les professional d’Àpunt, independentment de si treballen en televisió, ràdio, web o xarxes socials, i també per a peces realitzades per professionals d’altres mitjans que treballen consorciadament amb Àpunt (per exemple, en les ràdios locals o comarcals que proporcionen peces d’informació).

Parlant dels Drets dels i les professionals, la Unió de Periodistes Valencians proposa incloure un nou apartat referit a la Propietat intel·lectual on quede clar que els drets d’autor, els drets morals i els drets d’explotació s’han d’entendre com a drets de propietat intel·lectual. Així, Àpunt haurà d’estar vigilant sobre els treballs periodístics dels i les professionals vetlant per la salvaguarda dels seus drets de propietat intel·lectual. Aquesta pràctica, a més, haurà de ser recíproca i s’haurà d’exigir als i les professionals d’Àpunt l’obligada menció de la font i autors de treballs produïts per altres professionals d’altres mitjans.

On el Llibre d’Estil parla dels drets de la ciutadania i la seua participació, se suggereix un nou subapartat que parle de la Protecció de Dades on s’especifique els drets que la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de Dades de caràcter personal recull deixant clar que aquesta informació ha de ser obtinguda i utilitzada de manera imparcial, amb la finalitat acordada, emmagatzemada amb total seguretat i eliminada una vegada haja estat emprada per a l’ús per al qual es va recopilar. Es farà una excepció amb el compliment de la llei amb el material adquirit amb fins periodístics. També s’ha especificat en les nostres aportacions que per a entrevistar a una persona amb discapacitat o diversitat funcional serà necessari comptar amb l’autorització del seu tutor/a legal.

Important en el Llibre d’Estil és l’apartat referit a les fonts d’informació on la Unió de Periodistes ha proposat a la CVMC les següents recomanacions. D’una banda, proposem que el o la periodista i el mitjà tenen el dret d’utilitzar el material enregistrat en una entrevista fins al moment que l’entrevistat o entrevistada decideix donar per finalitzada dita entrevista, amb la verbalització d’aquesta petició inclosa. Proposem eliminar de l’epígraf que parla de les Agències la frase que diu que ‘en la resta de casos’, diferents dels nomenats, no se citarà a les agències. Així, també hem plantejat en l’epígraf que parla sobre el material generat pels usuaris, evitar, en la mesura del possible, l’ús de vídeos procedents de Youtube, sinó tenen interés periodístic.

En l’apartat referit a la gravació de les imatges proposem afegir un paràgraf per a deixar clar que l’ús de la càmera oculta no està justificat. Només en els casos de rellevància informativa excepcional, i sempre amb el vistiplau dels i les superiors, es podrà fer servir aquesta eina.

Dins l’apartat sobre el tractament informatiu en matèries d’atenció especial hem pensat afegir un nou subapartat que parle de ciència i pseudociència on aquestes informacions estiguen validades per expertes i expertes de solvència contrastada i on no es confonga l’objectivitat periodística amb l’equilibri o equidistància. Així, la Unió de Periodistes Valencians creu que Àpunt ha d’incloure en la seua programació habitual programes de divulgació científica que informen sobre les activitats d’aquest tipus que es desenvolupen en la Comunitat Valenciana.
A l’hora d’informar sobre les ciències de la salut cal incidir que des d’Àpunt no es podrà defensar la validesa d’una teràpia apel·lant a la seua antiguitat ni origen geogràfic, novetat, o acceptació dins la cultura popular. A l’hora d’informar sobre medicines alternatives proposem tindre com a referència l’Anàlisi de l’estat de les Teràpies Naturals elaborat per l’Institut de la Salut Carlos III per al Ministeri de Sanitat.
En l’apartat sobre les pseudociències el Llibre d’Estil hauria de deixar clar que els programes sobre ‘misteris sense resoldre’ o similars han de tindre com a objectiu precisament el de resoldre’ls i no el de perpetuar-los i que el pes de la informació recaurà sobre el punt de vista de professionals de prestigi amb un punt de vista científic i rigorós. Així, hem suggerit, que la presència de mèdiums, vidents i d’altres estiga prohibida en els informatius.

Per últim, la Unió de Periodistes Valencians, aplicant els criteris de llenguatge no sexista, ha enviat a la CVMC fins a 120 modificacions on cal canviar dins les pàgines del Llibre d’Estil el redactat de les formes en masculí per altres formes proposades més paritàries.