(p)

Skip to Content

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l’anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació ací.

×

Convoquem la VII edició de la Beca Emili Gisbert

28.01.2021

Enviar la proposta i la documentació fins al 16 de febrer a administracio@unioperiodistes.org

La Unió de Periodistes Valencians convoca la VII beca d’investigació periodística Emili Gisbert.

Objectiu: realitzar un estudi de la situació de crisi que afecta el sector de la comunicació des de 2017 fins a 2020. La Unió de Periodistes Valencians presentà en 2016 l’informe ‘Crisi al sector de periodistes i periodistes gràfics a la Comunitat Valenciana (2007-2016)’, un rigorós treball de recerca i investigació que mostrava xifres molt clarificadores de l’estat de salut de la professió pel que feia a llocs de treball destruïts, baixes incentivades, prejubilacions, precarietat laboral, disminució en la qualitat dels continguts, ajust de salaris o disminució dels mateixos amb major càrrega de treball. Cinc anys després d’aquest informe, i amb el que la pandèmia ha suposat per a la professió, volem actualitzar aquesta investigació amb dades que mostren el que ha ocorregut des de 2017 fins a desembre 2020.

Proposta 2021:
La Unió de Periodistes Valencians convoca la VII edició de la beca Emili Gisbert amb l’objectiu de realitzar un estudi de la situació de crisi que afecta el sector de la comunicació des de 2017 fins a desembre 2020.

1.- Els requisits per a optar a la beca Emili Gisbert:
• Estar associat/da a la Unió de Periodistes Valencians i tindre al dia el pagament de les quotes.
• La persona triada haurà de tindre disponibilitat per al projecte durant quatre mesos.
• Es valorarà estar a l’atur o tindre un salari per davall del mínim interprofessional.
• Podran presentar-se conjuntament a la beca dos associats/des (la quantia de la beca es repartiria entre les dues persones).

2.- Els/les interessats/des a presentar-se a la convocatòria hauran d’enviar, fins al 16 de febrer a administracio@unioperiodistes.org la següent documentació:
• Nom i cognoms.
• Curriculum vitae.
• Document que acredite estar aturat/da o que mostre que el/la candidat/a cobra un sou inferior al mínim interprofessional.
• Projecte redactat en valencià i de tres fulls com a màxim, en pdf. El document ha de contindre les línies del treball que es seguiran i la metodologia.

3.- Jurat: la Comissió Executiva valorarà i estudiarà tots els candidats/es dels quals n’escollirà un/a. La resta de candidats/es que es presenten a la beca Emili Gisbert passaran a formar part d’una borsa de becaris/es. En cas que la persona triada haguera de renunciar a la beca s’adjudicaria la beca per ordre de llista en la borsa de becaris/es.

4.- Metodologia per a desenvolupar el treball objecte de la beca: el/la candidat/a triat/da haurà de realitzar una enquesta entre els associats de la Unió de Periodistes i entrevistes personals, a més de basar-se en estadístiques i dades de treball per a fer una radiografia del sector. Atés que es tracta d’actualitzar l’anterior informe, es valorarà la inclusió d’un llistat de temes i apartats similar, si bé es podran aportar nous enfocaments.

5.- Termini per a lliurar el treball final: quatre mesos a partir de la concessió de la beca (termini orientatiu, sempre en funció de les dificultats d’investigació derivades de la pandèmia).

6.- Quantia de la beca: 5.000 euros per a una beca (menys la retenció per l’IRPF).

7.- El jurat es reserva el dret de retirar la beca si el treball no compleix uns criteris mínims de qualitat. En aquest cas només es pagarà la meitat de l’import i serà la comissió executiva qui decidirà si es publica o no el treball presentat.

8.- La participació en la convocatòria suposa la sencera acceptació de les presents bases i condicions, així com la submissió expressa dels participants als criteris emprats i les decisions interpretatives que la Unió de Periodistes Valencians efectue de les mateixes bases per a la resolució de qualsevol dubte o conflicte que puga sorgir.