(p)

Skip to Content

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l’anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació ací.

×

Convoquem les II Beques de Periodisme d’Investigació Josep Torrent

07.05.2018

La Diputació de València i la Unió de Periodistes Valencians anuncien la segona convocatòria de 4 beques de periodisme d’investigació Josep Torrent sobre fets relacionats amb la Comunitat Valenciana, així com l’edició dels quatre treballs resultants que formaran part del conjunt de llibres que integren la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació (IAM-CeVEI).

REQUISITS

  • 1.1 Pot optar a la beca qualsevol llicenciat en Periodisme o Comunicació Audiovisual, qualsevol periodista amb el carnet FAPE o el carnet de la Unió de Periodistes Valencians, i estudiants d’últim curs dels Graus de Periodisme o Comunicació Audiovisual de qualsevol nacionalitat.

  • 1.2 Els treballs han de ser originals i respectar els llenguatges propis del periodisme. Les obres han de ser inèdites i específiques per a aquesta convocatòria. No s’admetran continguts que hagen sigut editats, exposats, publicats o premiats anteriorment, per tractar-se d’una producció específica.

  • 1.3 Les persones triades hauran de tindre disponibilitat completa per al projecte durant quatre mesos.

  • 1.4 Ha d’acreditar-se el dret d’ús o la propietat intel·lectual dels continguts a utilitzar.

  • 1.5 Ajustar-se dins del termini i en la forma escaient al descrit en aquestes bases.

 CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  • 2.1 El termini de recepció de projectes, juntament amb la documentació requerida, s’obri amb la publicació d’aquestes bases i es tanca el 20 de maig de 2018.

Els noms de les quatre persones premiades es farà públic el 15 juny.

  • 2.2 Els interessats han d’enviar el projecte i la documentació que s’indica en aquestes bases, per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic següent: administracio@unioperiodistes.org

DOCUMENTACIÓ

La documentació necessària per a optar a aquestes beques és la següent:

  • 3.1 Presentar un projecte redactat en valencià i de tres fulls com a màxim, en pdf, en lletra Arial, cos 12 i interlineat senzill. El document ha de contindre les línies del treball que se seguiran en la investigació triada i la metodologia.

  • 3.2 Documentació complementària.

Els documents que han d’acompanyar la sol·licitud i sense els quals no s’acceptarà són:

a) Un currículum.

b) Una fotocòpia del document nacional d’identitat.

c) Acreditacions acadèmiques i professionals indicades en els requisits. Punt 1.1

VEREDICTE

El veredicte es farà segons criteris d’interés periodístic, investigació, qualitat dels textos escrits i imatges mostrades, la projecció social, l’originalitat i la seua viabilitat. El jurat es reserva el dret de retirar la beca si la investigació o el treball periodístic no acompleix uns criteris mínims de qualitat. Una vegada triats els projectes, els becaris/àries disposaran de 4 mesos per a lliurar els treballs d’investigació que hauran de tindre una extensió mínima de 20.000 paraules i que s’entregaran l’1 de novembre de 2018.

L’equip tècnic de la Unió de Periodistes Valencians serà l’encarregat de prestar el seu suport en les tasques de coordinació, així com d’avaluar, supervisar i realitzar el seguiment del desenvolupament dels projectes.

PAGAMENT DE LES BEQUES

El pagament als beneficiaris de les ajudes s’efectuarà per mitjà de transferència bancària, a l’efecte del qual hauran de presentar certificats d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. Les persones guanyadores rebran 3.000 € cadascuna (1.000 € per a les despeses resultades de les investigacions que s’entregaran a l’inici i 2.000 € que s’entregaran una vegada lliurat el treball).

Aquesta quantitat satisfarà completament els drets d’autor dels/les becaris/àries.

CONSULTA ACÍ LES BASES COMPLETES